Indhold i indmeldelsesmappe

 

1     Kontingent

2     Instruktørliste

3     Bestyrelsesliste

4     Velkommen nye medlemmer

5     Information nye medlemmer

6     Ordensreglement

7     Etiske regler

8     Forsikring

9     Leveregler mod pædofili

10   Arbejdsbeskrivelse

11   Retningslinier (tilskud m.m.)

 

 

KONTIGENT

Kontingent indbetales efter disse retningslinier:

 

Priser på kontingent:

 

1     Medlem på 14 år og derunder         : 450,00 pr. halvår.

2     Medlem på 15 år og derover           : 585,00 pr. halvår.

3     Passivt medlem                             :   50,00 pr. halvår.

 

Betaling sker 2 gange årligt, henholdsvis 1. januar og 1. august, med forfald senest 15.januar og 15. august – og er uafhængig af, hvor mange gange om ugen, du træner.

 

Kontingent dækker foruden træning i klubben:

 1. Medlemskab af DGI
 2. Medlemskab af CV-foreningen
 3. Fotografering til vores medlemstavle.

 

Betaling sker via Odense Kommunes system til administration af foreninger (Conventus). På Bellinge Taekwondo Klubs hjemmeside (www.bellinge-taekwondo.dk) findes et link til Conventus.

 

Indmeldelse i klubben sker via Conventus, hvor du skal angive, hvilket hold du træner på. Vær opmærksom på at indmeldelse og forsikringsdækning som taekwondo-udøver først træder i kraft efter betaling af kontingentet.

 

Panda holdet (tirsdag, torsdag 17-17:45)

Junior holdet (tirsdag, torsdag 17:45-19:00)

Voksen holdet (tirsdag, torsdag 19-20:30)

 

Når man først er registreret, gemmes ens oplysninger i systemet og benyttes ved næste kontingentbetaling. Husk at tilføje mobiltelefonnummer og e-mail adresse, da det vil være en stor hjælp ved udsendelse af nyheder, eller hvis en træning bliver nødvendig at aflyse.

 

Instruktørliste

Bo Kruse

Tlf: 93802068

Email: boogbente@live.dk

 

Nicolai Kruse

Tlf: 2033 6607

Email:  Nuller20@live.dk 

 

Morten Møller Nielsen

Tlf.: 2089 0680

Email: moller-nielsen@get2net.dk

 

Instruktørernes ansvarsområde:

 

Bo Kruse: Instruktøransvarlig. Gradueringsberettiget. Er med i instruktørturnus. Medansvarlig for voksenholdet.

 

Nicolai Kruse: Gradueringsberettiget. Er med i instruktørturnus. Medansvarlig for voksenholdet.

 

Morten Møller Nielsen: Er med i instruktørturnus. Medansvarlig for Panda-systemet 

 

Instruktørgruppen er sammensat af en bred faglig vifte. Her tænkes på alt lige fra kamp, teknik, selvforsvar og almen træning. Evt. spørgsmål rettes til den holdansvarlige.

 

Klubbens bestyrelse

 

Formand:

Nicolai Kruse

5000  Odense C

 

 Tlf: 20336607

 

  nuller20@live.dk

Næstformand:           

Mikael Rasmussen

 

Tlf.: 42244488

mikaellundrasmussen@gmail.com

Kasserer:                      

Lone Fredsbo

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

Sekretær:                     

Helena Buur

 

 

Tlf.:61288463

helena321@live.dk

1. Best.medlem:           

Anita Nielsen

 

 

Tlf.:  

 

 

2. Best.medlem:

Dafna S. Philosof   

 

Tlf.:   

 

 

 

3 Best.medlem:           

Jonas Nikolajsen

 

Tlf.: 

 

Suppleant:

Berit Rosendahl

 

Tlf.: 

 

 

Suppleant

Martin Anderson

 

 

Tlf.: 

 

 

 

VELKOMMEN

 

i Bellinge Taekwondo Klub

 

 

Som nyt medlem i en klub er du naturligvis særdeles interesseret i at vide, hvad du i grunden går ind til.

 

Det vil vi i korte træk gøre rede for her, og såfremt du skulle have yderligere spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte enten din instruktør eller bestyrelsen.

 

 

HVEM ER BELLINGE TAEKWONDO KLUB ?

 

”YU-SIN” er Bellinge Taekwondo Klubs navn. Klubben blev grundlagt den 6. december 1978. De første år havde klubben til huse på forskellige skoler i Bellinge, men de sidste mange år har vi holdt til på Rasmus Rask Skolen, hvor vi har gymnastiksal og klublokale til rådighed.

 

Medlemstallet er vokset fra omkring 20 medlemmer i de første år til at ligge på gennemsnitligt 80 medlemmer gennem de sidste mange år. Det er et passende antal medlemmer, som gør, at både instruktører, bestyrelse og medlemmer kender hinanden. Alt arbejde i klubben er ulønnet fritidsarbejde.

 

Vore medlemmer er fordelt på 3 hold, der alle træner 2 gange om ugen.

Udover den almindelige træning har vi 1 kamphold, der yderligere træner 1 gang om ugen.

 

Vi byder dig velkommen i Bellinge Taekwondo Klub og håber på, at du får mange gode og aktive år i klubben.

 

 

 

INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER I

BELLINGE TAEKWONDO KLUB

 

Bellinge Taekwondo Klub byder alle nye medlemmer velkommen 

 

Når din indmeldelse er registreret, vil du også blive registreret i Dansk Taekwondo Forbund, samt i vores Stormester-forening, CV. Du vil inden for kort tid herefter modtage et Taekwondo-pas, hvori dine gradueringer (bæltefarver) registreres samt alle de fællestræninger og lejre, som du deltager i.

 

HUSK: passet er dit personlige medlemspas, og du er selv ansvarlig for, at der bliver skrevet de forskellige aktiviteter ind i passet. Du kan vælge, om du selv vil opbevare passet, eller du vil have det stående fast i klubbens medlemskasse i klublokalet.

 

Oplysninger om de forskellige arrangementer / fællestræninger får du under træningen, og der vil altid være en seddel i klublokalet, som du kan få med hjem.

 

Find også informationer på klubbens hjemmeside på adressen: Bellinge-taekwondo.dk

Klubben har også en facebook-gruppe, som du kan vælge at følge.

 

HUSK også at holde øje med opslagstavlen i klublokalet for informationer.

 

Bellinge Taekwondo Klub har, udover den almene træning, mange andre aktiviteter såsom weekendtræninger med instruktører udefra, deltagelse i stævner for både kæmpere og tilskuere, fastelavn med tøndeslagning, hyttetur, sommergrill, julehygge og flere andre aktiviteter. Til mange af disse arrangementer er også forældre og søskende meget velkomne til at deltage.

.

Den første gang man bliver gradueret er til gul snip. Dette sker gerne efter ca. 3 måneders træning (hvis du altså har passet din træning)

 

OG HUSK: DET ER ALTID INSTRUKTØREN – OG KUN INSTRUKTØREN – DER BESTEMMER, HVORNÅR DU KAN GÅ OP TIL GRADUERING

 

Gradueringsorden: (almindelig kup-graduering)

 

      -          Hvidt bælte

10. kup     Hvidt bælte m/gul snip             5. kup       Blåt bælte m/rød streg

  9. kup     Gult bælte                               4. kup       Rødt bælte

  8. kup     Orange bælte                           3. kup       Rødt bælte m/1 rød streg

  7. kup     Grønt bælte                             2. kup       Rødt bælte m/2 røde streger

  6. kup     Blåt bælte                                1. kup       Rødt bælte m/3 røde streger

                                                                1. DAN      Sort bælte

Inden for dan-graderne (sort) kan der gradueres op til 10. dan.

 

Inden for Panda-systemet er der de samme grader, dog vises dette ved farverne som en gennemgående stribe på et hvidt bælte. Panda-bælterne kan købes i klubben.

 

 

For at blive gradueret skal medlemmet betale: Graduering: 50,00 kr.

                                                                      Snip-grad: Gratis

                                                                      Nye bælter: 50,00 kr.

 

Bælter, som svarer til din gradueringsgrad, købes via Conventus.

Der følger et hvidt bælte med ved køb af dobog, ligesom der følger ét klubmærke med, hvis du køber din dobog via Bellinge Taekwondo Klub.

 

HUSK: et bælte må aldrig vaskes!

 

Diverse køb i klubben betales via Conventus:

 

 

Dobog, Klubdragter og T-shirt

Dobog bestilles i klubben ved kassereren eller instruktøren.

Prisen afhænger af størrelsen – se opslaget i klubben. Der skal regnes med 14 dages leveringstid.

Betalingen sker ligeledes via Conventus

 

Dragten udleveres først, når betalingen er registreret af klubben.

 

Endvidere kan der købes klub t-shirt i klubben ved kassereren eller instruktøren.

Prisen er kr. 80,- (uanset størrelse). Ingen leveringstid.

 

Der optages løbende medlemmer i Bellinge Taekwondo Klub.

 

HUSK: alle forældre er ALTID velkomne i Bellinge Taekwondo Klub.

På Panda holdet er forældre velkomne til at deltage i træningen. Her skal vi dog gøre opmærksom på, at det kun er betalende medlemmer, som er omfattet af en forsikring i tilfælde af skader.

 

Mens børnene træner til hverdag, er der åbent i klublokalet. Her er der altid kaffe / te til fri disposition (hvis det ikke er på kanden, er du velkommen til selv at lave det). Her kan du se tv eller få en snak med andre forældre, mens der ventes.

 

Har du spørgsmål, henvend dig da til din instruktør eller kontakt en fra bestyrelsen.

 

 

 

Bellinge Taekwondo Klub

 

ORDENSREGLEMENT

 

1. Du skal vise respekt for dojangen, og altid hilse på flaget, når du går ind og ud. Det gælder også, når du er iført din dobog eller er tilskuer under træning!

 

2. Du skal vise respekt for instruktøren!

 

3.  Du skal vise respekt for dine klubkammerater!

 

4. Instruktørens anvisninger skal ALTID følges!

 

5. Der skal være ro og orden under træningen!

 

6. Af sikkerhedsmæssige grunde må du ikke bære ure og smykker, og du skal altid have kortklippede finger- og tånegle!

7. Du skal altid bære en ren dobog med påsyet klubmærke. Hvis du skal træne i t-          shirt skal denne være hvid!

8. Fodtøj under træning må kun benyttes ifølge aftale med instruktøren!

9. Udendørs fodtøj er forbudt i dojangen og i omklædningsrummet (dette gælder også tilskuere)

10. Rygning i dojang og klublokaler er TOTALT forbudt.  

11. I dojangen er det ligeledes ikke tilladt at indtage is, mad og drikkevarer.

12. Giv altid besked ved flytning, udmeldelse samt længere tids pause eller sygdom!

 

 

Orientering om etiske regler i Bellinge Taekwondo Klub.

 

Indenfor sporten taekwondo er der nogle regler, som vi alle skal følge, for at instruktører og bestyrelse kan tage ansvar for børn og unge i klubben.

Vi har en række principper, som vi arbejder efter, en form for disciplin, som vi mener, at både børn, unge og voksne kan tage ved lære af.

 

Vi har følgende regler i Bellinge Taekwondo Klub (”de 10 bud”):

 

 • Vær gode ved hinanden, efter princippet: vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.

 

 • Accepter at vi ikke alle er ens; der skal være plads til forskelligheder.

 

 • Taekwondo (spark og slag) bruges KUN i dojangen (træningssalen), og ALDRIG i skolen eller på gaden.

 

 • Tingene på skolen, i klublokalet og i dojangen skal behandles ordentligt og med respekt.

 

 • I dojangen er det instruktøren, der bestemmer.

 

 • I dojangen tiltales instruktøren med grad-navn og ikke med personnavn.

 

 • Man forlader ikke dojangen uden at bede instruktøren om lov.

 

 • Alt omkring graduering ledes/styres af instruktørgruppen og KUN af instruktørgruppen.

 

 • Taekwondo er renhed, derfor trænes der altid i ren og strøget dobog, klippede negle og rene tæer.

 

 • Vi skal ALLE være fælles om at styrke det gode klubliv.

 

 

Disse regler kan godt virke gammeldags, men er udarbejdet for, at man lærer den respekt, der skal være i sporten, og for at alle synes, at det er rart at komme i Bellinge Taekwondo Klub.

 

I en kampsport er man nødt til at have nogle regler, ellers kan det nemt blive en sport uden kontrol, og så bliver sporten farlig, da der både læres spark og slag, som ikke skal eller må bruges uden omtanke.

 

 

Forsikring under træning.

Som medlem af Bellinge Taekwondo Klub skal du sørge for at undersøge om din forsikring dækker Taekwondo, de fleste forsikringer kalder det farlig sport og kræver mange gange en ekstra forsikring. 

 

Klubbens leveregler

- som et værn mod pædofili i Bellinge Taekwondo Klub.

 

Nedennævnte gælder trænere og ledere med børne- / ungekontakt.

Danmarks Idrætsforbund har udstedt regler omkring bekæmpelse af pædofili.

Disse regler retter sig mod trænere og ledere, der har direkte kontakt med børn under 15 år samt unge under 18 år. Denne regel indebærer, at der mindst hvert år skal indhentes en børneattest på alle trænere og ledere. Dette er selvfølgelig en regel, vi overholder i Bellinge Taekwondo Klub.

 

I Bellinge Taekwondo Klub har vi heldigvis aldrig haft sager omkring pædofili, og vi vil gøre alt for at undgå, at vi får det!!

 

Fælles holdning og politik for klubbens trænere, ledere og bestyrelse

Bestyrelsen har drøftet vores holdninger og udformet en politik på området, som

skal synliggøre, at vi tager dette alvorlige emne meget seriøst.

Samtidig skal det gerne være med til at sikre den nødvendige åbenhed omkring emnet i vores klub.

 

Fokus på pædofili

Formålet er at sætte så meget fokus på emnet, her, nu og i fremtiden, så alle ansvarlige ved, hvad det reelt handler om.

Både børn, unge og forældre skal trygt kunne komme til træning og aktiviteter i vores klub.

 

Hvem har ansvaret?

Vore trænere og ledere er rollemodeller for både børn og unge. De er både autoriteter og forbilleder på samme tid. Derfor er det helt afgørende, at de er bevidste om deres rolle og ved, at de har et stort ansvar overfor klubbens børn og unge.

Det forventes dog også, at forældrene tager del i ansvaret for at undgå at et evt. problem opstår. Forældre bør reagere, hvis de bemærker ændret adfærd hos deres børn, eller hvis børnene på anden måde mistrives. Der vil normalt være en hjælpeinstruktør på børneholdene, men vi opfordrer samtidig forældrene til, i tilfælde af at en instruktør eller hjælpeinstruktør er fraværende, at overvære træningen, som en støtte til instruktøren.

 

 

Klubbens leveregler for samværet mellem børn/unge samt trænere/ledere

Taekwondo er en meget fysisk præget sport, med kropslig kontakt. I det lys skal nogen af nedenstående leveregler ses.

Trænere og ledere skal som udgangspunkt opføre sig naturligt og være opmærksom på, at de ikke bringer sig selv i en situation, som kan misforstås.

 

Det kan de blandt andet sikre ved at følge disse leveregler:

 

1     Den fysiske kontakt og samvær med børn / unge skal være en naturlig del af taekwondo-træningen og de fælles aktiviteter, der foregår i klubben.

2     Man går som udgangspunkt ikke alene ind i lokaler med børnene/de unge, og man sørger for, at både almindelige og personlige samtaler foregår ”for åben dør”, alternativt må man sikre, at der er andre voksne tilstede.

3     Man besøger ikke enkelte børn/unge privat eller inviterer dem hjem, uden der er andre voksne tilstede, og der er tale om et naturligt formål med det.

4     Man følger levereglerne i alle aktiviteter i forbindelse med klubben, herunder også i forbindelse med ture / lejre m.m.

5     Man er ikke kæreste med, har seksuel eller anden form for kønslig omgang med børn og unge under 18 år. (Det kan være strafbart (op til 4 år)).

 

Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør/hjælpeinstruktør griber eller holder om barnet. Idræt er at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at instruktøren/ hjælpe- instruktøren ikke tør røre børnene.

 

 

Oplysninger fra kriminalregistret

For at forebygge at man i Bellinge Taekwondo Klub kommer ud i en sådan situation, har vi valgt, at vi hvert år, umiddelbart efter den årlige generalforsamling, indhenter oplysninger på alle instruktører/ hjælpeinstruktører og ledere, der har direkte kontakt med børn/unge under 18 år. Viser det sig, at en person er straffet for pædofili, vil vedkommende med øjeblikkelig virkning blive bortvist fra Bellinge Taekwondo Klub.

 

Hvem behandler sagerne?

Er der mistanke om, at der er foregået noget ulovligt, vil sagen straks blive behandlet fortroligt i klubbens bestyrelse, dog vil evt. involverede parter være inhabile. Er der hold i sagen, involverer vi om nødvendigt de sociale myndigheder og/eller politiet.

Alle har pligt til at informere bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt.

 

Ingen heksejagt

Vi skal ikke have nogen heksejagt, men vi vil bestemt heller ikke tolerere nogen form for usømmelig omgang mellem børn og voksne i klubben.

Disse leveregler er lavet for først og fremmest at beskytte vores børn mod evt. overgreb, men også i høj grad for at beskytte vores instruktører / hjælpeinstruktører og ledere mod en anklage, som måske er uberettiget, og som vil ødelægge resten af deres liv, hvis anklagen ikke har noget på sig. Derfor er det vigtigt for både instruktører/hjælpeinstruktører og ledere at tænke på, hvordan man forholder sig overfor børn / unge.

 

Yderligere informationer:

Hvis man har interesse i yderligere informationer omkring dette problem i sportsklubberne kan man rekvirere brochuren ”Det uhørte overgreb” ved Danmarks Idrætsforbund på telefon

43 26 20 31 email: info@dif.dk eller se mere på deres hjemmeside: www.dif.dk.

 

 

 

BELLINGE TAEKWONDO KLUB

 

Retningslinier for tilskud m.m. gældende pr. 2010

 

Kontingent :              Medlemmer under 15 år pr. halvår:  kr. 450,00

                                   Medlemmer over 15 år pr. halvår:    kr. 580,00

                                   Familierabat                1.medlem                    fuld pris

                                                                      2.medlem                    fuld pris

                                                                      3.medlem                    halv pris

                                                                      4.medlem                    gratis

                                   Frikontingent              1) æresmedlemmer

                                                                      2) bestyrelsesmedlemmer

                                                                      3) instruktører

                                   4) hjælpeinstruktører

 

Poom / dangradueringer :        Klubben yder tilskud på 500,00 kr. til alle klubbens (incl.danfortræning) medlemmer, der har været medlem min. 2 år.

                                                    Derudover gives sort bælte til 1.poom/dan

 

Instruktører/hjælpeinstruktører : 1 gratis sodavand efter hver undervisning

1 gratis dobog pr. år ( max.beløb 600,00 kr.) dog kun efter behov

                

Kørsel :                      Instruktører/hjælpeinstruktører honoreres med et kørselstilskud på

                                   kr. 600 pr. halv år. Der afregnes hver halvår (bagud).

                                                   

Dangraduering :       Dangradueringer (WTF certifikat) betales for  klubbens instruktører

(incl.danfortræning)    (medlem af klubben min.2 år).

                                   Hjælpeinstruktører betaler ½ sats.

 

Fællestræninger:      Instruktører og hjælpeinstruktører betaler ikke for egne træninger i                  klubben, og får refunderet træningsudgifter i andre klubber.

 

Sommer/Vinter/Påskelejre

Instruktører/hjælpeinstruktører :

                                   Lejrprisen betales. Det kræves dog fra BTK´s side, at der deltages                     i minimum 1 træning pr. dag

                                   Transport betales med 50 øre pr. km. pr. person

 

Ansvarlige ledere på lejre :

                                   Lejrgebyr og mad betales.

                 Transport betales med 50 øre pr.km.

 

Kørsel :                      1,50 kr. pr.km. ved deltagelse i eksterne møder.

 

 

Talent- / landsholdssamlinger :

                 Transportudgifter dækkes af klubben.

 

Internationale stævner :

                 Deltagere kan ansøge klubben om tilskud.

 

Stævner : (Ved de af bestyrelsen/instruktørerne udvalgte stævner)

 

Deltagere :                Opstillingsgebyr: Klubben betaler tilskud på 100 kr. pr. deltager.                        Overnatningsgebyr betales af klubben. (se vedlagte bilag)

 

Sekundant / Holdleder :

                 Overnatningsgebyr betales af klubben.

                 Kørsel betales med 50 øre pr.km.pr.person.

                                   Diæter betales med 105,00 kr.pr.døgn (dette gælder dog ikke

                                   hvis man deltager aktivt, se vedlagte bilag)

                 Det skal tilstræbes altid at gøre det så billigt som muligt.

 

                 (Ved stævner der ikke er udvalgt af bestyrelse / instruktører )

                 Deltagere er også velkommen til at deltage – selvfølgelig

                 i samråd med kamp / teknikinstruktøren.

                 Deltagere betaler selv det fulde opstillingsgebyr, samt sekundant,

                 dog er klubben villig til at betale tilskud til kørsel og diæt til sekundant                  hvis det drejer sig om flere deltagere fx en bilfuld el.lign.

 

                 Forannævnte retningslinjer er udarbejdet af bestyrelse og instruktører i Bellinge Taekwondo Klub. Retningslinjerne er udarbejdet med den hensigt, at der skal være rimelighed i de tilskud jeres klub udbetaler for diverse ydelser.

                 Retningslinier revideres min. hvert år i december måned, renskrives, underskrives af bestyrelsen, og uddeles til instruktører og bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingen i februar, med evt. rettelser af fx kontingent. Ved evt. ændringer i løbet af året, rettes og renskrives retningslinierne med det samme, og udleveres til instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

                 Har medlemmerne i klubben gode forslag eller anden mening om forannævnte, er I

                 velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, og vi vil drøfte jeres forslag.

 

                 HUSK; det er jeres klub, og I har medbestemmelse, men også pligt til at være aktiv for at skabe en god og positiv klubånd.

 

                  Ovennævnte retningslinier er gennemgået og godkendt ved bestyrelsesmøde marts 2013.     

 

Bellinge Taekwondo Klub

 

Børnepolitik:

1        Vi vil tilrettelægge træningen efter børnenes forskellige aldersgrupper og deres individuelle udvikling.

2        Træningen skal være så alsidig og varieret som muligt, således at børnene får udviklet deres motorik.

3        Træningen skal indeholde leg, således at børnenes interesse vedligeholdes.

 

 

Organisering:

1     Hver 3. måned skal der foregå en lille samtale mellem elev og instruktør, hvor det gennemgås, hvilke ting eleven skal forbedre for at kunne komme til graduering, men også hvordan eleven har det med holdet og klubkammeraterne, samt om de har nogle ønsker til deres videre træning og udvikling.

2     Efter behov skal træneren tage en uformel snak med holdet angående deres ønsker til kommende lege og træninger.

3     Det er trænerens opgave at orientere eleverne om forskellige klubarrangementer.

4     Vi sørger så vidt muligt for, at der er 2 trænere tilstede på børneholdene.

 

 

Aktivt forældresamarbejde:

1     Hvis forældre har spørgsmål, kan de henvende sig til instruktøren. Vi vil desuden lave uddelingskopier om arrangementer, som børnene får med hjem, så forældrene kan læse disse. Kan hentes i klublokalet.

2     Bestyrelsen står også til rådighed med svar på diverse spørgsmål.

3     Alle instruktørers og bestyrelsesmedlemmers telefonnumre står i det gratis klubblad, som udsendes 2 gange årligt.

4     Et årligt forældremøde, hvor forældrene har mulighed for at udtrykke deres ønsker og forventninger til klubben, samt hvordan de selv kan hjælpe i klubben.

 

 

De gode voksne:

1        Alle instruktører kommer på instruktørkursus og førstehjælpskursus.

2        Vores instruktører skal have engagement og lyst til at arbejde med børn samt være positiv overfor udfordringen at arbejde med børn.

3        Instruktøren skal have kendskab til børns fysiologi og motorik.

 

Aktivitetsniveau:

1        Vi afholder en årlig klubtur, hvor medlemmer i alle aldre har mulighed for at deltage.

2        Vi deltager på forskellige træningslejre og fællestræninger, hvor der altid er en ansvarlig leder med.

3        Der arrangeres forskellige klubarrangementer for klubbens medlemmer.

4        Det er vores mål at få medlemmer til diverse stævner, samt få andre medlemmer med ud  for at støtte op om deltagere fra klubben.

 

 

Det fysiske miljø:

1     Vi har diverse rekvisitter, som gør det nemmere at få legen med i træningen.

2     Udstyret til træningen tilpasses børnenes behov.

 

 

Børnepensum:

1     Instruktørgruppen udarbejder et børnepensum, som passer til børn i den bestemte alder og som ikke indeholder taeguek’er.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Katrine Christensen | Svar 09.04.2021 18:49

Min mand vil meget gerne starte med vores datter . Hun er 3,5 år og vil derfor skulle starte på familiehold. Hvornår åbner I op igen og skal de bare dukke op?

Charlotte | Svar 20.07.2017 17:34

Hejsa . Hvornår starter i op efter sommerferien.
Hilsen charlotte

Alex 21.07.2017 22:36

Hi

Hver tirsdag indtil skolen starter
Så tjek her

http://www.bellingetaekwondo.dk/188432008

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.08 | 16:23

Hej Maria.

Ja der er plads på holdet og du kan se tiderne på vores nye hjemmeside https://Yu-Sin.dk

...
15.08 | 15:38

Hej
Jeg har en datter som gerne vil starte på juniorer holdet.
Hvornår er opstart og er der plads på holdet?

Mvh Maria

...
22.07 | 16:44

Hvornår starter i ny sæson op efter sommeren?

...
14.06 | 22:45

Hej.
Min søn på snart 6 ville gerne prøve om Taekwondo er noget for ham. Er det evt muligt at prøve på torsdag?

...
Du kan lide denne side